ODLUČOVAČ TUKU / LAPOL

Služby

Prohlédnuté produkty

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Lapol tuků - lapol BLT 100 - včetně zastropení

Nový produkt

Typ: lapol - odlučovač tuků  BLT 100 se zastropením bez těsnění

litry /sek. :              1l

orientační počet jídel / den:                100 jídel

rozměr (d x š x v) :      1000 x 700 x 1000 mm

Hmotnost :      55 kg

h 1 přítok:   800 mm

h 2 přepad: 700 mm

Kalový prostor:     100 l

DN potrubí:          110

 

 

NABÍZÍME TAKÉ SLUŽBU ODVOZU TUKŮ Z LAPOLŮ - tel. 775 722 601

Více informací

19 723 Kč s DPH
16 300 Kč bez DPH

Více informací

Možnost vybrat poklop dle požadavků ZDE

Cena vybraného poklopu bude pak dopočtena k ceně lapače.

Lapák ( lapol) tuků  je vodotěsná plastová ( PP) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně zchladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch kde ztuhne a zůstane tak tukový škraloup zablokován mezi dvěmi soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu.

Provoz a obsluha

Před spuštěním lapáku tuků do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád.Výrobce odporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1 x za 3 měsíce ( vyčerpání fekálním vozem).

Osazení

Lapák ( lapol) tuků se osadí do vykopané jámy a na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače zásypovou zeminou , nebo na obetonování a to za stálého napouštění odlučovače vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou a betonem.Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. Celoplastové zakrytí lapáku je pouze pochůzné, ne pojezdové.

Upozornění

Do lapáku ( lapolu) tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky, nebo fekálie. Přívod do odlučovače musí být vždy potrubím a ne shora přes rošt – ztráta funkčnosti lapáku.

Ke stažení

12 dalších produktů ve stejné kategorii: