ODLUČOVAČ TUKŮ / LAPOL

Služby

Prohlédnuté produkty

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Lapač tuků - lapol BLT 500 včetně zastropení

Nový produkt

Typ:  odlučovač tuků  BLT 500 včetně zastropení bez těsnění

litry /sek. :              5

orientační počet jídel / den:                500 jídel

rozměr (d x š x v) :      2500 x 1000 x 1150 mm

Hmotnost :      120 kg

h 1 přítok:   940 mm

h 2 přepad: 870 mm

Kalový prostor:     500  l

DN potrubí:          125

Více informací

22 869 Kč s DPH
18 900 Kč bez DPH

Parametry

Hmotnost (netto) 0.20 kg

Více informací

V ceně není zahrnuto zakrytí . Cena celoplastového zakrytí je od 1 400,- do 4 000,-Kč bez DPH. 

Popis lapol tuků  je vodotěsná plastová ( PP) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně zchladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch kde ztuhne a zůstane tak tukový škraloup zablokován mezi dvěmi soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu.

Provoz a obsluha

Před spuštěním odlučovače do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád.Výrobce odporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1 x za 3 měsíce ( vyčerpání fekálním vozem).

Osazení

Odlučovač se osadí do vykopané jámy a na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače zásypovou zeminou , nebo na obetonování a to za stálého napouštění odlučovače vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou a betonem.Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. Celoplastové zakrytí odlučovače je pouze pochůzné, ne pojezdové.

Upozornění

Do odlučovače tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky, nebo fekálie. Přívod do odlučovače musí být vždy potrubím a ne shora přes rošt – ztráta funkčnosti odlučovače.

11 dalších produktů ve stejné kategorii: