Kategorie

Newsletter

Štítky

v

Společnost BIOWA s.r.o. nabízí tyto služby

  • VÝROBA PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ, ŠACHET, SEPTIKŮ A NÁDRŽÍ NA DEŠŤOVOU VODU
  • VÝROBA A PRODEJ ČERPACÍCH ŠACHET PRO GRAVITAČNÍ A TLAKOVOU KANALIZACI
  • VÝVOZ JÍMEK A SEPTIKŮ, LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD - VÝVOZ JÍMEK
  • PRODEJ POKLOP

 

  • VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
  • HYROGEOLOGICKÝ POSUDEK
  • VYŘÍZENÍ POVOLENÍ K ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD A SEPTIKŮ

 

  • SERVIS ČERPACÍCH ŠACHET NA TLAKOVOU KANALIZACI
  • SERVIS ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A ČERPACÍCH ŠACHET