ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Služby

Prohlédnuté produkty

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Čistička odpadních vod AT 10 - SLEVA

Nový produkt

Čistička odpadních vod ČOV  typ AT 10, která je vhodná pro  8 - 9 trvale napojených osob. Cena obsahuje dmychadlo SECOH 60 W, akumulační zónu, poklop s UV filtrem a nerez. uzamykání +  integrovaný plášť 50 cm od nátoku do čov k terénu + vzduchovou hadici 5 m. Hmotnost: 190 kg

Více informací

56 235 Kč s DPH
48 900 Kč bez DPH

  • 15%
  • 21%

Více informací

Domácí čistička odpadních vod typu AT je vhodná pro rodinné domy, bytové domy, kde je zajištěn trvalejší přísun odpadní vody. Čistička odpadních vod po usazení se může propojit s nádrží na vyčištěnou vodu nebo se vyčištěná voda vsakuje drenáží nebo do vsakovacího objektu.

Pro likvidaci vyčištěné vody do vsaku či na rozstřik je třeba mít vypracovaný hydrogeologický posudek, který zajišťujeme, tak jako i projektovou dokumentaci.

TYP ČOV   Rozměry     Počet připojených osob
BSK5 [g] O2/d] Q [m]3/d Prům. spotř.energ [kWh/d]
AT 6 prům. 1400 x 1800 mm do 2-5 osob 0,24 0,6 0,5
AT 8 prům. 1400 x 2200 mm do 8-9 osob 0,36 0,9 0,7
AT 10 prům. 1750 x 2200 mm do 5-9 osob 0,48 1,20 1,1
AT 12 prům. 1750 x 2400 mm do 5-10 osob 0,60 1,5 1,7
AT 15 prům. 2100 x 2200 mm do 7-15 osob 0,78 1,95 2
AT 20 prům.2100 x 2700 mm do 10-20 osob 1,08 2,70 2,9

Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.
Průměrně dosahovaná účinnost:

BSK5: 97,20 %
CHSK5: 93,60 %
NL: 97,10 %
NH4 – N: 99,40 %
N celk.: 76 %
Pcelk.: 80,20 %

viz PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH V PŘÍLOZE TOHOTO PRODUKTU.


Sníženou sazbu daně z přidané hodnoty 15 % (DPH), lze v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH uplatnit na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.
Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Rodinným domem (RD) pro sociální bydlení se rozumí RD, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou RD pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Ke stažení

Příslušenství

23 dalších produktů ve stejné kategorii: