Kategorie

Newsletter

Štítky

v

Čistička odpadních vod typu AT 6 a AT 8

Počet produktů: 8
 Čistička odpadních vod typu AT 6 a AT 8

Čistička odpadních vod typové řady AT 6,...

Čistička odpadních vod typové řady AT 6, AT 8  až AT 60 slouží na čištění splaškových odpadních vod v domácnosti včetně ( toalety, koupelny, praček a myček nádobí.....).

Jedná se o malé čističky odpadních vod, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod  forem dusíku a vytvářejí podmínky pro biologické odtraňování fosforu.

Účinnost čištění čističky odpadních vod  je 95 - 98%.

Čistička odpadních vod s možností - vypouštěné vyčištěné vody do vsaku, do trativodu.Certifikacev souladus nařízením vlády 

Více

Podkategorie

 • Bakterie pro čistírny, jímky, komposty, rozklad tuků

  Nabízíme přípravky, které významně zrychlují proces rozkladu kalů biologického původu v ČOV, eliminují nepříjemný zápach z tlecích procesů a hrají důležitou roli v rokladu tuků. Tuk je tradičním nepřítelem ČOV a proto prodáváme specializované přípravky na rozklad tuků v ČOV,  lapačích tuků a lapolech. 

  Dále nabízíme bio prostředky pro komposty, které urychlují proces kompostování a tlecí procesy uvnitř kompostéru.

 • Příslušenství k čistírnám

  • Nabízíme řídicí jednotku ( mikroprocesorovou jednotku) pro čistírnu odpadních vod
  • Šachta na dmychadlo

 • Revize čistíren odpadních vod

  Provádíme revize čističky odpadních vod

  Zákon  Dle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí

  Termíny: technická revize vodního díla a výsledky revize je nutné předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu.

  Prosím informujte se na tel: 775 722 600 - 601