Kategorie

Newsletter

Štítky

v

Septiky kruhové samonosné

Počet produktů: 1
Septiky kruhové samonosné

Biologický septik – kruhový, samonosný

Biologický septik kruhový samonosný  je určen pro...

Biologický septik – kruhový, samonosný

Biologický septik kruhový samonosný  je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

Biologický septik  kruhový samonosný je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z (PP) desek o síle 15 mm.Septik je vybaven jednou nebo dvěma vstupními šachtami (600/600/200-450) a poklopem, které umožňují přístup do jednotlivých komor.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Septik je uvnitř rozdělen na 3 komory.Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 126-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.
Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.

Osazení:

Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení kanalizace se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlakem zeminy. Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy ( 3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V případě výskytu spodní vody, je třeba septik obetonovat.

Více