Kategorie

Newsletter

Štítky

v

Revize čistíren odpadních vod

Nejsou zde žádné produkty
Revize čistíren odpadních vod

Provádíme revize čističky odpadních vod

...

Provádíme revize čističky odpadních vod

Zákon  Dle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí

Termíny: technická revize vodního díla a výsledky revize je nutné předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu.

Prosím informujte se na tel: 775 722 600 - 601

Více