Kategorie

Newsletter

Štítky

v

Septiky tříkomorové samonosné

Počet produktů: 4

Biologický septik...

Biologický septik tříkomorový je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

Biologický plastový septik s trativodem samonosný je určen převážně do míst, kde je nepravidelný provoz.

Septik tříkomorový má dvě vstupní šachty o průměru 600 mm.

Septik samonosný tříkomorový dovážíme až do místa určení.

Více

Podkategorie

 • Septiky kruhové samonosné

  Biologický septik – kruhový, samonosný

  Biologický septik kruhový samonosný  je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

  Biologický septik  kruhový samonosný je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z (PP) desek o síle 15 mm.Septik je vybaven jednou nebo dvěma vstupními šachtami (600/600/200-450) a poklopem, které umožňují přístup do jednotlivých komor.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Septik je uvnitř rozdělen na 3 komory.Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 126-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.
  Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.

  Osazení:

  Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení kanalizace se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlakem zeminy. Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy ( 3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V případě výskytu spodní vody, je třeba septik obetonovat.

 • Septiky kruhové k obetonování

  Biologický septik – kruhový k obetonování

  Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

 • Septiky hranaté k obetonování

  Plastový septik hranatý – tříkomorový k obetonování

  Plastový septik s trativodem  je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

  Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu o síle 6-15mm.Septik je vybaven dvěma vstupními šachtami a poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na tři komory.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky.

 • Septiky hranaté samonosné

  Biologický septik – hranatý, samonosný

  Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

  Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z (PP) desek o síle 15mm.Septik je vybaven jednou nebo dvěma vstupními šachtami (600/600/200-450) a poklopem, které umožňují přístup do jednotlivých komor.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Septik je uvnitř rozdělen na 3 komory. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 126-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.
  Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.