Kategorie

Newsletter

Štítky

v

Čistička odpadních vod AT 6 - SLEVA Zobrazit v plné velikosti

Čistička odpadních vod AT 6 - SLEVA

Čistička odpadních vod ČOV  AT 6 - do 5 osob trvale napojených. Cena obsahuje dmychadlo SECOH 60 W, akumulační zónu, poklop s UV filtrem a nerez. uzamykání +  integrovaný plášť 50 cm od nátoku do čov k terénu + vzduchovou hadici 5 m. Hmotnost 105 kg.

Standardní cena 34 400,-Kč bez DPH

Cena po slevě 29 900,-Kč bez DPH 

NEVÁHEJTE !! ( CENA PLATNÁ DO KONCE března 2018)

Více informací

  • 15%
  • 21%
Sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH), lze v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH uplatnit na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby. Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).

34 385 Kč s DPH

29 900 Kč bez DPH

Domácí čistička odpadních vod typu AT 6 je vhodná pro rodinné domy, bytové domy, kde je zajištěn trvalejší přísun odpadní vody. Čistička odpadních vod po usazení se může propojit s nádrží na vyčištěnou vodu nebo se vyčištěná voda vsakuje drenáží nebo do vsakovacího objektu.

Pro likvidaci vyčištěné vody do vsaku či na rozstřik je třeba mít vypracovaný hydrogeologický posudek, který zajišťujeme, tak jako i projektovou dokumentaci.

 
Typ ČOV AT   Rozměry     Kapacita BSK5 [g] O2/d] Q [m3]/d Prům.spotř.energ [kWh/d]
AT 6 prům. 1400 x 1800 mm do 5 osob 0,24 0,6 0,5
AT 8 prům. 1400 x 2200 mm do 8 osob 0,36 0,9 0,7
AT 10 prům. 1750 x 2200 mm do 9 osob 0,48 1,20 1,1
AT 12 prům. 1750 x 2400 mm do 10 osob 0,60 1,5 1,7
AT 15 prům. 2100 x 2200 mm do 15 osob 0,78 1,95 2
AT 20 prům.2100 x 2700 mm do 20 osob 1,08 2,70 2,9

 

Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.
Průměrně dosahovaná účinnost:

BSK5: 97,20 %
CHSK5: 93,60 %
NL: 97,10 %
NH4 – N: 99,40 %
N celk.: 76 %
Pcelk.: 80,20 %

viz PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH V PŘÍLOZE TOHOTO PRODUKTU.

Sníženou sazbu daně z přidané hodnoty 15 % (DPH), lze v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH uplatnit na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.
Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Rodinným domem (RD) pro sociální bydlení se rozumí RD, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou RD pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

6 Ostatní výrobky ve stejné kategorii:

Předchozí
Následující